Privacybeleid Debuut Horeca

Debuut B.V. en bijbehorende restaurants

Over ons privacybeleid

Debuut Horeca geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites en de daarop ontsloten dienstverlening van Debuut Horeca. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegeven opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

QuestionPro

Wij verzamelen reviews via het platform van QuestionPro. Als u een review achterlaat via QuestionPro dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. QuestionPro deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. QuestionPro publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kunnen wij contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met QuestionPro. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. QuestionPro heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. QuestionPro behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan. QuestionPro toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor. QuestionPro derden inschakelt. Meer details vanuit QuestionPrio is te vinden via https://www.questionpro.com/gdpr/

IENS/Tripadvisor

Wij verzamelen reviews via het platform van IENS/Tripadvisor. Als u een review achterlaat via IENS/Tripadvisor dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. IENS/Tripadvisor deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. IENS/Tripadvisor publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kunnen wij contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met IENS/Tripadvisor. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. IENS/Tripadvisor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. IENS/Tripadvisor behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan IENS/Tripadvisor toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor IENS/Tripadvisor derden inschakelt.

 

Reserveringen

Als u bij ons een tafel boekt doet u dit via het formulier van Etender. Wij maken gebruik van de diensten van Etender voor het verwerken van reserveringen en daar bijbehorende gegevens. Wij bewaren de verzamelde gegevens zolang als is toegestaan. Etender is de verwerker van de gegevens en meldt op de website het volgende over de beveiliging van deze gegevens:

Wij als verwerker zijn helder, duidelijk en maken complexe zaken graag simpel. Als verwerker moeten wij zorgen dat de gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt. Wij zijn daarom continu bezig met het verbeteren van de beveiliging, beschikbaarheid en schaalbaarheid van onze diensten.

Hieronder volgt in klare taal een opsomming van onze maatregelen: (bron: etender.nl)

 • Wij hebben geheimhouding.
 • Wij hebben een meld procedure voor incidenten.
 • Wij hebben strike beveiligingsmaatregelen.
 • Wij hebben een multi tenant private cloud met eigen hardware.
 • Wij garanderen onherroepelijke vernietiging van persoonsgegevens bij verwijdering.
 • Wij verplichten een maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens.
 • Wij verschaffen sub verwerkers geen toegang tot persoonsgegevens.
 • Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in Nederland.
 • Wij forceren HTTPS verbindingen met sterke Ciphers.
 • Wij verbieden het gebruik van zwakke wachtwoorden.
 • Wij beveiligen de wachtwoorden met gezouten SHA(512) versleuteling.
 • Wij bieden de mogelijkheid tot twee-stap verificatie om in te loggen.
 • Wij zijn aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen.
 • Wij zijn ISO 27001 en ISO 9001 compliant.

 

SOWifi

Voor de privacyverklaring van onze wifi provider verwijzen wij u graag door naar de website van SOWIFI. Deze is te vinden via deze link.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een Cadeaukaart bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

SmartEventManager

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SmartEventManager. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SmartEventManager. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

SmartEventManager is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. SmartEventManager gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Bork

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Bork. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Bork. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Bork is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Bork gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

AFAS

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van AFAS. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van AFAS. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

AFAS is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. AFAS gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

 

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Debuut Horeca op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Debuut Horeca. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

 

 

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om de service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, welke links ze kiezen en te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om te bouwen aan onze service met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

 

 

Volledige cookieverklaring:

Category: Necessary (4)
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid boathouse.nl HTTP 1 year
First found URL: https://waagleiden.nl/vedett/

Cookie purpose description: Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.

Initiator: Image tag, page source line number 340
Source: https://boathouse.nl/wp-content/uploads/2017/09/vedette-drie-soorten-300×212.png
Data is sent to: United States (adequate)
ASPSESSIONID# ereserveren.nl HTTP Session
First found URL: https://waagleiden.nl/

Cookie purpose description: Preserves users states across page requests.

Initiator: Iframe, page source line number 565
Source: https://www.ereserveren.nl/?i=54853fbf7b81a6eb5763ef1efa25a54f9cca4a11
Data is sent to: Netherlands (adequate)
CookieConsent waagleiden.nl HTTP 1 year
First found URL: https://waagleiden.nl/

Cookie purpose description: Stores the user’s cookie consent state for the current domain

Initiator: Script tag
Source: notinstalled
Data is sent to: Ireland (adequate)
PHPSESSID waagleiden.nl HTTP Session
First found URL: https://waagleiden.nl/

Cookie purpose description: Preserves user session state across page requests.

Initiator: Webserver
Source: waagleiden.nl
Data is sent to: United Kingdom (adequate)

 

 

 

 

 

 

 

Category: Statistics (3)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
_ga waagleiden.nl HTTP 2 years
First found URL: https://waagleiden.nl/

Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Initiator: Script tag, page source line number 62
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)
_gat waagleiden.nl HTTP Session
First found URL: https://waagleiden.nl/

Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle request rate

Initiator: Script tag, page source line number 62
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)
_gid waagleiden.nl HTTP Session
First found URL: https://waagleiden.nl/

Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Initiator: Script tag, page source line number 62
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)

 

Category: Marketing (9)
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
_hjIncludedInSample waagleiden.nl HTTP Session
First found URL: https://waagleiden.nl/

Cookie purpose description: Determines if the user’s navigation should be registered in a certain statistical place holder.

Initiator: Script tag, page source line number 148
Source: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KQ8KJCN
Data is sent to: United States (adequate)
fr facebook.com HTTP 3 months
First found URL: https://waagleiden.nl/

Cookie purpose description: Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

Initiator: Script tag, page source line number 148
Source: https://www.facebook.com/tr/?id=799775916790810&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fwaagleiden.nl%2F&rl=https%3A%2F%2Fwaagleiden.nl%2F&if=false&ts=1525813749385&sw=1024&sh=768&v=2.8.14&r=stable&a=tmgoogletagmanager&ec=0&o=28&it=1525813749129
via https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KQ8KJCN
Data is sent to: Netherlands (adequate)
impression.php/# facebook.com Pixel Session
First found URL: https://waagleiden.nl/

Cookie purpose description: Used by Facebook to register impressions on pages with the Facebook login button.

Initiator: Script tag, page source line number 500
Source: https://www.facebook.com/impression.php/f1ecaa4aabdd14c/?lid=115&payload=%7B%22source%22%3A%22jssdk%22%7D
via https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js
Data is sent to: Netherlands (adequate)
NID google.com HTTP 6 months
First found URL: https://waagleiden.nl/fotos-en-videos/

Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.

Initiator: Iframe, page source line number 320
Source: https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!3m2!1snl!2sus!4v1474354359732!6m8!1m7!1st2vfmhnxzk0aaaqfdlhw6q!2m2!1d52.159387421014!2d4.490524488346864!3f225!4f0!5f0.7820865974627469
Data is sent to: United States (adequate)
PREF youtube.com HTTP 8 months
First found URL: https://waagleiden.nl/vacatures/

Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.

Initiator: Iframe, page source line number 322
Source: https://www.youtube.com/embed/zyepbhypjg0?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://waagleiden.nl
Data is sent to: United States (adequate)
r/collect doubleclick.net Pixel Session
First found URL: https://waagleiden.nl/

Cookie purpose description: Unclassified

Initiator: Script tag, page source line number 62
Source: https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1&aip=1&t=dc&_r=3&tid=UA-2803282-48&cid=999098366.1525813728&jid=582300337&_gid=875377842.1525813728&gjid=1003819190&_v=j67&z=1571825070
via https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)
tr facebook.com Pixel Session
First found URL: https://waagleiden.nl/

Cookie purpose description: Unclassified

Initiator: Script tag, page source line number 148
Source: https://www.facebook.com/tr/?id=799775916790810&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fwaagleiden.nl%2F&rl=https%3A%2F%2Fwaagleiden.nl%2F&if=false&ts=1525813749385&sw=1024&sh=768&v=2.8.14&r=stable&a=tmgoogletagmanager&ec=0&o=28&it=1525813749129
via https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KQ8KJCN
Data is sent to: Netherlands (adequate)
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 days
First found URL: https://waagleiden.nl/vacatures/

Cookie purpose description: Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

Initiator: Iframe, page source line number 322
Source: https://www.youtube.com/embed/zyepbhypjg0?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://waagleiden.nl
Data is sent to: United States (adequate)
YSC youtube.com HTTP Session
First found URL: https://waagleiden.nl/vacatures/

Cookie purpose description: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Initiator: Iframe, page source line number 322
Source: https://www.youtube.com/embed/zyepbhypjg0?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://waagleiden.nl
Data is sent to: United States (adequate)

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

 

Contactgegevens

Debuut Horeca

Computerweg 7

3542DP Utrecht

Nederland

T (034) 657-8195

E boy.drijvers@debuut.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Boy Drijvers